De Klimaatopwarming is een economische Catastrofe

Gepubliceerd op 12 september 2023 om 15:45
De Klimaatopwarming is een economische Catastrofe

We kunnen er niet meer naast kijken. We kunnen het niet meer negeren. Maar de klimaatopwarming is één van de grootste catastrofes die de mensheid ooit gekend heeft. Het wordt ook een Economische Catastrofe.

Wie de voorbije 6 maanden het nieuws een beetje gevolgd heeft zal het wellicht niet ontgaan zijn dat de klimaatverandering een feit is.

En dat de extreme omstandigheden wat betreft Stormen, Regenval, orkanen, bosbranden overstromingen en de vele hittegolven die elkaar opvolgen. Alsmaar extremere vormen aannemen.

Deze natuurrampen ten gevolge van de opwarming van ons klimaat zorgen voor alsmaar meer slachtoffers.

Maar ook de economische schade wordt alsmaar extremer.

De klimaatopwarming dat juist veroorzaakt wordt door de over consumptie dat natuurlijk goed is voor de economie. Gaat nu zichzelf vernietigen.

Nietzshe en Karl Marx hebben gelijk gekregen.

De economische schade veroorzaakt door de klimaatopwarming is nog niet in te schatten. Maar het zal enkele tienduizenden miljarden dollars bedragen.

Het is nu al duidelijk dat veel steden en dorpen die ontstaan zijn langs waterwegen. Daar nu op de verkeerde plaats liggen. Er is eigenlijk maar één oplossing meer. We zullen complete steden en dorpen moeten verplaatsen naar omgevingen die hoger gelegen zijn.

Ook veel fabrieken die naast waterwegen liggen. Zullen moeten verhuizen.

Hele economieën worden verstoord door de gevolgen van de klimaatopwarming.

Dat het nog een grotere catastrofe gaat worden dat is nu al duidelijk. Nog te veel mensen blijven over consumeren. We zitten met een generatie van egoïstische mensen opgescheept.

Ik, Ik, Ik. We leven maar één keer dus kan het niet op. We blijven ons verplaatsen met het vliegtuig. We blijven veel te veel vlees eten. We blijven in veel te grote woningen wonen. We blijven te veel kleren en schoenen kopen.

Kortom, we kopen te veel niet essentiële zaken.

En de vraag blijft wie gaat de schade van de klimaatopwarming betalen? De overheid kan niet blijven bijleggen. Ze kan wel meer milieu taks innen op de overconsumptie. Vliegtuigreizen zijn nog veel te goedkoop omdat de schade die ze veroorzaken niet in de prijs gerekend is. Zoiets kan niet blijven duren!

Als belegger in aandelen moeten we nu natuurlijk denken hoe we ons vermogen kunnen beschermen tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.

En ook moeten we kijken of er mogelijkheden zijn om in te spelen op de veranderingen. Want als belegger veroorzaak je natuurlijk niet de rampen maar je kan er wel op inspelen.

Welke sectoren profiteren het meest van de klimaatopwarming? Dat is nog een moeilijk vraagstukje. Wel kunnen we nu al zien dat meer en meer mensen bewust worden. En dat er steeds meer bereidheid ontstaat bij mensen om hun gedrag te wijzigen.

Zo ontstaat er zeker meer interesse voor de deeleconomie. Het delen van voertuigen. Of het nu steps of elektrische auto’s zijn ze zijn aan een stevige opmars bezig.

Je zal merken dat de overheid meer en meer zal gaan ingrijpen in de markt. Fossiele brandstoffen zullen wellicht sneller afgebouwd worden dan geplant. Er zal meer milieu taks komen op sommige producten.

Wees daarvoor op je hoede. Kijk naar de bedrijven in je aandelenportefeuille. Welke aandelen van welke sectoren zullen hier onder lijden.

Welke bedrijven zullen het meest nadeel ondervinden van deze veranderingen ten gevolge van de opwarming van aarde? Daar zitten de risico’s in. Die moet je gaan neutraliseren.

In Nederland wonen nog heel veel mensen onder het niveau van de zeespiegel. Mogelijk moeten die gaan verhuizen de komende 50 jaar. Dan spreek je over volledige dorpen en steden.

Veel kuststeden hebben op de termijn van 100 jaar geen toekomst meer. Wil jij gaan investeren in een gebied dat binnen 50 a 100 jaar onder water staat? Beleggen dat doe je eigenlijk voor de volgende generatie. Denk daaraan!

Ook ik ben al geruime tijd bezig met het analyseren van sectoren die gaan profiteren van de klimaatopwarming. Sectoren die gaan verdwijnen die laat ik links liggen. Ik schrap deze aandelen. Daardoor wordt het overzichtelijker.

Om het juiste antwoord te vinden moet je gewoon alle onjuiste antwoorden gaan schrappen. Zo kom je dichter bij de oplossing.  Uitsluiten van mogelijkheden daar gaat het om.

Bij elke nieuwe aankoop voor de aandelenportefeuille zal ik rekening houden met de gevolgen van klimaat opwarming.

Auteur: Bjorn De Wilde

Einde Artikel: De klimaatopwarming is een economische Catastrofe

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.